obrazek

Bc. David Novotný
vedoucí odboru správy veřejného majetku

Tel.: +420 485 243 874
Email: novotny.david@magistrat.liberec.cz
Sídlo: Jablonecká 41/27, 460 05 Liberec 5 (dveře 2.03)
Doručovací adresa: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1